Zastupanje u Hrvatskoj PDF Ispis E-mail

 

Djelovanje Udruge kao strane udruge upisano je u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu u Zagrebu: KLASA UP/I-230-02/06-01/12, UR BROJ: 515-03/6-06-2 dana 3. srpnja 2006. godine

Osoba ovlaštena za zastupanje u Republici  Hrvatskoj:

Mr.sc.iur. Krešimir Musa,
Rudeška cesta 93/I,
Zagreb
telefon/fax: +385 1 3872 249.

U Hrvatskoj se ne mogu osnivati podružnice Udruge, jer Zakonom o Udrugama nije predviđeno osnivanje podružnica stranih udruga, ali na temelju obavljene registracije Udruga može nesmetano djelovati na teritoriju čitave republike Hrvatske i ostvarivati sve ciljeve i obavljati djelatnosti navedene u Statutu.

U Republici Hrvatskoj otvoren je za Udrugu nerezidentni račun kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb broj:

5190007444 - kunski
2600048171 - devizni

 

Ažurirano Nedjelja, 07 Prosinac 2008 23:20